Productie

Er zijn 2 manieren om brandhout te maken.

In de meeste bosrijke streken wordt meterhout gezaagd en gekloven (met de kliefhamer of met een kliefmachine). Het gekloven meterhout is gemakkelijk te manipuleren (pikhaak) en kan hoog gestapeld worden om te drogen.

Om het brandhout gebruiksklaar te maken wordt de stapel doorgezaagd met een zware motorzaag of wordt het meterhout ingekort met een cirkelzaag. Het alternatief is het hout meteen in blokken zagen en dan pas klieven. Het klieven vraagt dan iets minder techniek maar de blokken moeten zo wel heel dikwijls vastgepakt worden.

Zware loofboomsoorten zoals beuk, haagbeuk, eik en es zijn het beste brandhout voor conventionele kachels. Naaldhout heeft een hoge stookwaarde voor z'n beperkte gewicht door de harsen, maar let er op dat de kachel goed doorbrandt als je een schouwbrand wil vermijden. Licht loofhout zoals wilg, populier en berk brandt heel fel maar is snel doorgebrand.

 

 

Kwaliteitsnorm

Wij leveren enkel brandhout volgens de regels van de kunst. Voor meer informatie en bijkomende tips:

KLIK HIER

Brandhout

Welke houtsoort is de beste?

Kies enkel harde houtsoorten als eik ,es, plataan of beuk. Zachte hardsoorten branden natuurlijk veel sneller op !

Waarom droog hout kiezen?

Bij volledige verbanding van hout komt alleen het in het hout opgeslagen COВІ vrij. Bij onvolledige verbranding ontstaan bovendien koolmonoxide, methaangas en teer- en stofdeeltjes.

Om te komen tot een zo volledig mogelijke verbranding moet het te stoken brandhout zo droog mogelijk zijn. Een teveel aan vocht in het hout zorgt voor onvolledige verbranding en dus vervuiling van milieu, haard en rookkanaal.

Waar moet ik op letten?

Laat u niet verleiden om ronde houtblokken te kopen ( deze branden veel minder goed ) of houtblokjes met een lengte van maar 20 of 25 cm ook houtblokken waarvan de dikte varieerd tussen 5 en 8 cm of houtblokken welke zowel kort als dun zijn. U zal zien dat dit brandhout weliswaar goedkoper aangeboden wordt doch ze branden 2 à 3 x sneller op en komen daardoor stukken duurder uit in gebruik dan ons aangeboden brandhout.

Gedroogd broodhout.

Brandhout wordt in droogkamers met hete lucht geforceerd gedroogd. Dit ovengedroogde hout heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van normaal of natuurlijk gedroogd hout.

De karakteristieke houtgeur is gebleven en de houtblokken blijven fraai, schoon en vrij van schimmels en ongedierte.

Ovengedroogd hout heeft bovendien uitstekende brandeigenschappen voor lekkere warmte en veel stookplezier.

De drogingspercentages die wij vermelden worden absoluut gegarandeerd!

 

terug naar vorige pagina

Vers brandhout.

Vers gekapt hout bevat zo'n 65% vocht, afhankelijk van de houtsoort. Hout is pas geschikt om te gebruiken als brandhout, als het vochtigheidspercentage is gedaald tont ongeveerd 17 %.

Om hout te laten drogen tot deze 17 % vochtigheidsgraad, duurt dit voor de zachte houtsoorden tussen 12 en 18 maand en voor de harde kwalitatief betere houtsoorten tot 30 a 36 maand indien beiden houtsoorten zijn geklieft. Anders zijn deze termijnen te verdubbelen.

Indien u over voldoende plaats beschikt kan u zo zelf op termijn uw voorraad droog hout aanleggen en geld besparen...

Verantwoord bosbeheer

"FSC" is het keurmerk voor duurzaam en veranwoord bosbeheer.

Dit betekent dat droog brandhout of pellets co2 neutraal zijn voor het milieu : zoals je weet zijn bomen de groene long van onze wereld. Zij nemen immers enorme hoeveelheden door de mens en de natuur uitgestoten CO² op tijdens hun gehele levenloop en dragen alzo bij tot een leefbare en gezonde wereld.

CO² neutraal betekent

als deze betrokken bomen op hun beurt als brandhout worden opgestookt mogen zij op hun beurt niet meer CO² uitstoten dan de hoeveelheid zuiverende CO² opname welke zij tijdens hun gehele bomenbestaan hebben opgenomen uit ons milieu. Dit kan dus enkel maar bereikt worden als u droog, zuiver en niet behandeld hout of pellets brandt

 

 

Brandhout bestellen

 

ZOMERAANBIEDING